مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Eguana
ژانر : Ambient | Chillout
سال انتشار : 2008 - 2019
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.03GB
امتیاز کاربران : 7.3 از 10
هنرمند : Blank & Jones
ژانر : Trance | Downtempo | Ambient | Chillout | House | Lounge
سال انتشار : 1994 - 2019
تعداد آلبوم : 185
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 33.76GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
هنرمند : Alex Cortiz
ژانر : Downtempo | Chillout | Lounge
سال انتشار : 1998 - 2019
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.53GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Various Artists
ژانر : Chillout | Ethnic | Lounge
سال انتشار : 2000 - 2019
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 12.99GB
امتیاز کاربران : 8.9 از 10
هنرمند : Cafe del Mar Music
ژانر : Downtempo | Chillout | Lounge | Future Jazz
سال انتشار : 1994 - 2019
تعداد آلبوم : 80
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 19.78GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Ryan Farish
ژانر : New Age | Trance | Chillout
سال انتشار : 2000 - 2019
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 3.63GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Schiller
ژانر : Trance | Downtempo | Chillout
سال انتشار : 1999 - 2019
تعداد آلبوم : 132
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 16.76GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
123آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام