مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Wild Beasts
ژانر : Experimental | Indie Rock
سال انتشار : 2007 - 2014
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.01GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Clogs
ژانر : Experimental | Acoustic | Post Rock
سال انتشار : 2001 - 2010
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 521MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Wave World
ژانر : Downtempo | Ambient | Experimental
سال انتشار : 1999 - 2005
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.05GB
امتیاز کاربران : 5 از 10
هنرمند : Edgar Froese
ژانر : Downtempo | Ambient | Electronic | Experimental
سال انتشار : 1974 - 2009
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 3.14GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : David Lynch
ژانر : Score | Ambient | Jazz | Blues | Experimental
سال انتشار : 1996 - 2013
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.49GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Pharoah Sanders
ژانر : Jazz | Experimental | Fusion
سال انتشار : 1965 - 1966
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.45GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول7891011
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام