هنرمند : Frank Zappa
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1966 - 2018
تعداد آلبوم : 124
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 23.88GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Roger Waters
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1970 - 2018
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.1GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Anathema
ژانر : Progressive Rock | Alternative Rock | Atmospheric Rock
سال انتشار : 1990 - 2018
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.27GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : King Crimson
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1969 - 2018
تعداد آلبوم : 55
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Pineapple Thief
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1999 - 2018
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.77GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Rick Wakeman
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1971 - 2018
تعداد آلبوم : 106
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 13.68GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Tony Joe White
ژانر : Progressive Rock | Blues Rock | Swamp
سال انتشار : 1969 - 2018
تعداد آلبوم : 53
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 7.25GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام