هنرمند : Premiata Forneria Marconi - PFM
ژانر : Progressive Rock | Rock Progressivo Italiano
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 7.92GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : The Moody Blues
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1965 - 2007
تعداد آلبوم : 54
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.42GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Jon Anderson
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1976 - 2010
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.92GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Hawkwind
ژانر : Space Rock | Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1970 - 2010
تعداد آلبوم : 102
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 15.5GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Lucio Battisti
ژانر : Progressive Rock | Italian Pop
سال انتشار : 1969 - 2014
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.59GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : The Decemberists & Colin Meloy
ژانر : Native American | Progressive Rock | Folk | Indie Rock
سال انتشار : 2001 - 2015
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.15GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Sky
ژانر : Progressive Rock | Art rock | Symphonic Rock
سال انتشار : 1979 - 2002
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.66GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام