مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Cafe del Mar Music
ژانر : Downtempo | Chillout | Lounge | Future Jazz
سال انتشار : 1994 - 2019
تعداد آلبوم : 85
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 21.35GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
هنرمند : Rhian Sheehan
ژانر : Downtempo | Ambient | Experimental
سال انتشار : 2001 - 2019
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 1.02GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : SolarStone
ژانر : Trance | Downtempo | Ambient | Chillout
سال انتشار : 1995 - 2019
تعداد آلبوم : 116
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 21.32GB
امتیاز کاربران : 8.3 از 10
هنرمند : Brian Wayne Transeau
ژانر : Trance | Downtempo | Ambient | Abstract | House
سال انتشار : 1995 - 2019
تعداد آلبوم : 114
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.29GB
امتیاز کاربران : 7 از 10
هنرمند : Hinkstep
ژانر : Downtempo | Ambient | Dub
سال انتشار : 2011 - 2019
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.35GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Simon Heath
ژانر : Downtempo | IDM | Dark Ambient | Drone
سال انتشار : 2003 - 2019
تعداد آلبوم : 54
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.53GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Dj Rostej
ژانر : Instrumental | Downtempo | Ambient | Chillout
سال انتشار : 2013 - 2019
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.15GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام