هنرمند : Real Estate
ژانر : Indie Rock | Psychedelic | Surf Rock
سال انتشار : 2009 - 2017
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 432MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Ventures
ژانر : Instrumental Rock | Surf Rock
سال انتشار : 1964 - 2013
تعداد آلبوم : 53
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 8.35GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Dic Dale
ژانر : Rock and Roll | Surf Rock
سال انتشار : 1963 - 2005
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 215 - 320kbps
حجم : 1.67GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
1
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام