هنرمند : Bastille
ژانر : Electronic | Synth-pop | Indie Pop
سال انتشار : 2011 - 2018
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.34GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Phoenix
ژانر : Synth-pop | Alternative Rock | Indie Pop
سال انتشار : 2000 - 2019
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.47GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Ed Harcourt
ژانر : Piano | Indie Pop
سال انتشار : 2001 - 2018
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.7GB
امتیاز کاربران : 7 از 10
هنرمند : Tom Odell
ژانر : Indie Pop | Piano Rock
سال انتشار : 2012 - 2018
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3 - M4A
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 925MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Vance Joy
ژانر : Folk | Indie Pop
سال انتشار : 2013 - 2018
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 693MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : SYML
ژانر : Post Rock | Indie Pop
سال انتشار : 2016 - 2018
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 346MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Neighbourhood
ژانر : Electronic | Alternative Rock | Indie Pop
سال انتشار : 2012 - 2018
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 944MB
امتیاز کاربران : 6.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام