مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Clifford Brown
ژانر : Hard Bop | Bop
سال انتشار : 1953 - 2007
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Kenny Burrell
ژانر : Hard Bop | Cool | Bop
سال انتشار : 1956 - 2013
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.75GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Benny Carter
ژانر : Bop | Big Band
سال انتشار : 1954 - 2004
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.66GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz | Bop
سال انتشار : 2008
تعداد آلبوم : 100
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.7GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz | Cool | Bop
سال انتشار : 2008
تعداد آلبوم : 100
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 12.1GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Toots Thielemans
ژانر : Jazz | Swing | Bop
سال انتشار : 1955 - 2012
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.13GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول34567
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام