مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : The Sound Of Rescue
ژانر : Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2011 - 2015
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 826MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Bitcrush
ژانر : Downtempo | Ambient | IDM | Post Rock
سال انتشار : 2004 - 2012
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 860MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Nada Surf
ژانر : Indie Rock | Post Rock
سال انتشار : 1996 - 2014
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 917MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : I Spell It Nature
ژانر : Instrumental | Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2010 - 2014
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 240MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Awaken The Echoes
ژانر : Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2012 - 2014
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 371MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : July Skies
ژانر : Ambient | Space Rock | Post Rock
سال انتشار : 2000 - 2008
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 491MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Kwoon
ژانر : Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2006 - 2011
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 293MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول1011121314
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام