مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : The Cars
ژانر : Indie | Post Rock | Post Punk
سال انتشار : 1978 - 2011
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.39GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Clogs
ژانر : Experimental | Acoustic | Post Rock
سال انتشار : 2001 - 2010
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 521MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Caspian
ژانر : Post Rock
سال انتشار : 2005 - 2015
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 957MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Exxasens
ژانر : Instrumental | Space Rock | Post Rock
سال انتشار : 2008 - 2015
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 509MB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
هنرمند : Kwoon
ژانر : Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2006 - 2011
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 293MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Sound Of Rescue
ژانر : Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2011 - 2015
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 826MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Bitcrush
ژانر : Downtempo | Ambient | IDM | Post Rock
سال انتشار : 2004 - 2012
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 860MB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول1011121314آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام