هنرمند : Slow Meadow
ژانر : Piano | Modern Classical | Post Rock
سال انتشار : 2015 - 2018
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 688MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Borrtex
ژانر : Score | Post Rock
سال انتشار : 2017 - 2018
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 646MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : This Will Destroy You
ژانر : Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2005 - 2018
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 950MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Efterklang
ژانر : Instrumental | Electronic | Post Rock
سال انتشار : 2003 - 2012
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.02GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Dan Caine
ژانر : Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2015 - 2018
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.29GB
امتیاز کاربران : 7.5 از 10
هنرمند : Message To Bears
ژانر : Experimental | Post Rock
سال انتشار : 2009 - 2016
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 427MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Sleeping Bear
ژانر : Post Rock
سال انتشار : 2015 - 2016
تعداد آلبوم : 2
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 173MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام