هنرمند : Daughtry
ژانر : Alternative Rock | Pop Rock | Post-Grunge
سال انتشار : 2005 - 2018
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.62GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Poets Of The Fall
ژانر : Alternative Rock | Post-Grunge | Indie Rock
سال انتشار : 2004 - 2018
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.73GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Theory of a Deadman
ژانر : Alternative Rock | Post-Grunge
سال انتشار : 2002 - 2017
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 960MB
امتیاز کاربران : 8.5 از 10
هنرمند : Foo Fighters
ژانر : Alternative Rock | Post-Grunge
سال انتشار : 1995 - 2017
تعداد آلبوم : 68
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.98GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Lifehouse (Blyss)
ژانر : Alternative Rock | Pop Rock | Post-Grunge
سال انتشار : 1999 - 2015
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 1.78GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : 3 Doors Down
ژانر : Alternative Rock | Post-Grunge
سال انتشار : 1997 - 2016
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.71GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Matchbox Twenty
ژانر : Alternative Rock | Pop Rock | Post-Grunge
سال انتشار : 1996 - 2012
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.84GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
1
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام