مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Bill Monroe
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 1959 - 2017
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.72GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Tony Rice
ژانر : Bluegrass | Contemporary Folk
سال انتشار : 1973 - 2017
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.69GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Doc Watson
ژانر : Folk | Country | Bluegrass
سال انتشار : 1963 - 2015
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.82GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Norman Blake
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 1972 - 2015
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 4.51GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Vince Gill
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 1976 - 2019
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.73GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Vern Gosdin
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 1968 - 2011
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160KB - 320KB
حجم : 2.97GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Balsam Range
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 2014 - 2019
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 387MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام