مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Danny Gatton
ژانر : Jazz | Blues | Rockabilly
سال انتشار : 1975 - 1999
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.24GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Link Wray
ژانر : Instrumental Rock | Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 1963 - 2007
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 3.31GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Hank Williams
ژانر : Country | Rockabilly | Hillbilly
سال انتشار : 1998 - 2020
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.1GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Reverend Horton Heat
ژانر : Rockabilly | Psychedelic
سال انتشار : 1991 - 2014
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.44GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Everly Brothers
ژانر : Rockabilly | Beat
سال انتشار : 1958 - 2019
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.56GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Stray Cats
ژانر : Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 1981 - 2019
تعداد آلبوم : 39
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.19GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Roy Orbison
ژانر : Contemporary | Rock | Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 1960 - 2019
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.2GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام