مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Hank Williams
ژانر : Country | Rockabilly | Hillbilly
سال انتشار : 1998 - 2019
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.8GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Reverend Horton Heat
ژانر : Rockabilly | Psychedelic
سال انتشار : 1991 - 2014
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.44GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Everly Brothers
ژانر : Rockabilly | Beat
سال انتشار : 1958 - 2019
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.56GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Stray Cats
ژانر : Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 1981 - 2019
تعداد آلبوم : 39
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.19GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Roy Orbison
ژانر : Contemporary | Rock | Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 1960 - 2019
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.2GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Buck Owens
ژانر : Country | Rockabilly | Bakersfield Sound
سال انتشار : 1961 - 2019
تعداد آلبوم : 59
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 4.34GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Neil Diamond
ژانر : Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 1969 - 2019
تعداد آلبوم : 70
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 7.75GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
1آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام