مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Benny Goodman
ژانر : Classical | Jazz
سال انتشار : 1928 - 2019
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.12GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Eugene Ormandy
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 3.88GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2019
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.53GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Herbert von Karajan
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 25.7GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : New Music String Quartet
ژانر : Classical
سال انتشار : 2019
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.15GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Wolfgang Schneiderhan
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.72GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Clemens Krauss
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 97
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 21.2GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام