مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Angus MacRae
ژانر : Classical | Score | Piano
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 506MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ludwig Guttler
ژانر : Classical | Trumpet
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 6.96GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Fractured Light Music
ژانر : Classical | Piano | Trailer Music
سال انتشار : 2014 - 2019
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 749MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Nikita Magaloff
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.79GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Maxim Vengerov
ژانر : Classical | Violin
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 5.27GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Placido Domingo
ژانر : Classical | Opera
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.18GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Paul Badura-Skoda
ژانر : Classical | Piano
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 3.4GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام