مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Blue System
ژانر : EuroDisco
سال انتشار : 1987 - 2019
تعداد آلبوم : 57
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.49GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Systems in Blue
ژانر : EuroDisco
سال انتشار : 2004 - 2017
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.8GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Bad Boys Blue
ژانر : EuroDisco
سال انتشار : 1984 - 2015
تعداد آلبوم : 83
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.18GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Modern Talking
ژانر : EuroDisco
سال انتشار : 1984 - 2017
تعداد آلبوم : 86
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 12.3GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Joy
ژانر : Synth-pop | EuroDisco
سال انتشار : 1986 - 2012
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.48GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Nino De Angelo
ژانر : EuroDisco
سال انتشار : 1983 - 2012
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.57GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Silent Circle
ژانر : EuroDisco
سال انتشار : 1985 - 2011
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.26GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
1آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام