مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Coldplay
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop
سال انتشار : 1998 - 2019
تعداد آلبوم : 100
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.25GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Keane
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop | Piano Rock
سال انتشار : 2003 - 2019
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.45GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : The Lightning Seeds
ژانر : Brit Pop | Pop Rock
سال انتشار : 1989 - 2010
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.58GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Imagine Dragons
ژانر : Brit Pop | Indie Rock
سال انتشار : 2009 - 2018
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.84GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
هنرمند : Richard Ashcroft
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop
سال انتشار : 2000 - 2018
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.03GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Suede
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop | Indie Rock
سال انتشار : 1991 - 2018
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 3.54GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Miles Kane
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop | Indie Rock
سال انتشار : 2010 - 2018
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 421MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام