مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Elvis Presley
ژانر : Pop | Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 60
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.7GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Rock and Roll
سال انتشار : 2008
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 713MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Pop | Country | Rock and Roll
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.16GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Dic Dale
ژانر : Rock and Roll | Surf Rock
سال انتشار : 1963 - 2005
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 215 - 320kbps
حجم : 1.67GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Screamin Jay Hawkins
ژانر : Blues | Rock and Roll
سال انتشار : 1965 - 2006
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.58GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Righteous Brothers
ژانر : Blues | Rock and Roll | Soul
سال انتشار : 1965 - 2009
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 785MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول23456
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام