مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Russian Circles
ژانر : Instrumental Rock | Post Rock
سال انتشار : 2004 - 2016
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128kbps - 320kbps
حجم : 875MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Paul Gilbert
ژانر : Instrumental Rock
سال انتشار : 1991 - 2019
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.27GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Greg Howe
ژانر : Guitar | Instrumental Rock | Fusion
سال انتشار : 1988 - 2017
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.6GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jeff Beck
ژانر : Instrumental Rock | Blues Rock
سال انتشار : 1967 - 2019
تعداد آلبوم : 101
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.88GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Focus
ژانر : Progressive Rock | Instrumental Rock
سال انتشار : 1970 - 2019
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.55GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Shadows
ژانر : Instrumental Rock
سال انتشار : 1961 - 2018
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.82GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : MattRach
ژانر : Guitar | Instrumental Rock
سال انتشار : 2008 - 2016
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 546MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام