مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

فول آلبوم برندن فلاورز (Brandon Flowers)
هنرمند : Brandon Flowers
ژانر : Pop Rock | Indie Rock
سال انتشار : 2010 - 2015
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 387MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم جیمی اسمیت (Jimmy Smith)
هنرمند : Jimmy Smith
ژانر : Funk | Soul | Swing | Bop
سال انتشار : 1956 - 2018
تعداد آلبوم : 74
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.77GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
فول آلبوم دیوید و دایان آرکنستون (David & Diane Arkenstone)
هنرمند : David & Diane Arkenstone
ژانر : New Age | Celtic | World
سال انتشار : 1987 - 2019
تعداد آلبوم : 147
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 15.93GB
امتیاز کاربران : 8 از 10
فول آلبوم ماریلیون (Marillion)
هنرمند : Marillion
ژانر : Neo-Prog
سال انتشار : 1982 - 2019
تعداد آلبوم : 97
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 17.36GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
فول آلبوم جیمز بلیک (James Blake)
هنرمند : James Blake
ژانر : Experimental | Dubstep
سال انتشار : 2009 - 2019
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.02GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
مستیسلاف روستروپوویچ - ضبط های کامل در دویچه گراموفون (Mstislav Rostropovich)
هنرمند : Mstislav Rostropovich
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 7.46GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
فول آلبوم گروه Score Addiction
هنرمند : Score Addiction
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.21GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول949596979899100101102آخربعدی