مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

فول آلبوم مونداگ (Moondog - Louis Hardin)
هنرمند : Moondog - Louis Hardin
ژانر : Minimalism | Modern Classical | Avantgarde
سال انتشار : 1953 - 2019
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.58GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم اسنوی وایت (Snowy White)
هنرمند : Snowy White
ژانر : Hard rock | Blues Rock
سال انتشار : 1983 - 2019
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.71GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
فول آلبوم SYML
هنرمند : SYML
ژانر : Post Rock | Indie Pop
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 454MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم توماس نیومن (Thomas Newman)
هنرمند : Thomas Newman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1985 - 2019
تعداد آلبوم : 75
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 8.28GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
فول آلبوم گروه ومپایر ویکند (Vampire Weekend)
هنرمند : Vampire Weekend
ژانر : Indie Pop
سال انتشار : 2007 - 2019
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 963MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم جان اوزبی (John Ozbay)
هنرمند : John Ozbay
ژانر : Classical | Piano | Modern Classical
سال انتشار : 2013 - 2019
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 393MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم ریک میلر (Rick Miller)
هنرمند : Rick Miller
ژانر : Crossover Prog
سال انتشار : 1993 - 2018
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.08GB
امتیاز کاربران : 8.8 از 10
قبلیاول808182838485868788آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام