مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

فول آلبوم روی اوربیسن (Roy Orbison)
هنرمند : Roy Orbison
ژانر : Contemporary | Rock | Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 1960 - 2019
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.2GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم پل آدامز (Paul Adams)
هنرمند : Paul Adams
ژانر : New Age | Flute
سال انتشار : 1990 - 2019
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.39GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم گروه Tosca
هنرمند : Tosca
ژانر : Electronic | Trip-Hop
سال انتشار : 1996 - 2018
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.15GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم Revolt Production Music
هنرمند : Revolt Production Music
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2015 - 2018
تعداد آلبوم : 73
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.21GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم انریوکی (enryoki)
هنرمند : enryoki
ژانر : Electronic
سال انتشار : 2014 - 2019
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.18GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم دیمیتری یوگرافف (Dmitry Evgrafov)
هنرمند : Dmitry Evgrafov
ژانر : Classical | Piano | Ambient | Electronic
سال انتشار : 2015 - 2018
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 431MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
فول آلبوم جانی ساثرد (Jonny Southard)
هنرمند : Jonny Southard
ژانر : Instrumental | Piano
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 529MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول242526272829303132آخربعدی