هنرمند : Paul McCartney
ژانر : Rock | Classic Rock
سال انتشار : 1966 - 2018
تعداد آلبوم : 132
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 16.4GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Sleep Party People
ژانر : Electronic | Dreampop
سال انتشار : 2010 - 2018
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 482MB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : The Everly Brothers
ژانر : Rockabilly | Beat
سال انتشار : 1958 - 2018
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.29GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Buddy Holly
ژانر : Rock and Roll
سال انتشار : 1956 - 2018
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.72GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ed Harcourt
ژانر : Piano | Indie Pop
سال انتشار : 2001 - 2018
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.7GB
امتیاز کاربران : 7 از 10
هنرمند : Paul Kelly
ژانر : Pop Rock | Folk Rock | Contemporary Folk
سال انتشار : 1981 - 2018
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.17GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Eagles
ژانر : Classic Rock
سال انتشار : 1972 - 2018
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 6.46GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
قبلیاول456789101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام