هنرمند : Maroon 5
ژانر : Pop Rock
سال انتشار : 1997 - 2018
تعداد آلبوم : 38
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.49GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Vance Joy
ژانر : Folk | Indie Pop
سال انتشار : 2013 - 2018
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 530MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Queen
ژانر : Rock
سال انتشار : 1973 - 2014
تعداد آلبوم : 78
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.14GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Sleeping Bear
ژانر : Post Rock
سال انتشار : 2015 - 2016
تعداد آلبوم : 2
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 173MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jimmy LaValle
ژانر : Ambient | IDM | Post Rock
سال انتشار : 1999 - 2018
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.46GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Fall out Boy
ژانر : Rock | Pop-Punk
سال انتشار : 2003 - 2018
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.72GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Ian Gillan
ژانر : Hard rock
سال انتشار : 1976 - 2018
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.76GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول34567891011آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام