هنرمند : Lightnin Hopkins
ژانر : Blues
سال انتشار : 1951 - 2018
تعداد آلبوم : 61
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 7.89GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : John McLaughlin
ژانر : Jazz
سال انتشار : 1969 - 2018
تعداد آلبوم : 55
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 7.17GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
هنرمند : John Coltrane
ژانر : Jazz | Hard Bop | Avant-Garde Jazz
سال انتشار : 1955 - 2018
تعداد آلبوم : 92
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 31.5GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Bob James
ژانر : Smooth Jazz | Fusion
سال انتشار : 1974 - 2018
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.51GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : B.B. King
ژانر : Blues
سال انتشار : 1957 - 2018
تعداد آلبوم : 84
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 8.6GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Thelonious Monk
ژانر : Hard Bop | Mainstream Jazz | Bop
سال انتشار : 1941 - 2018
تعداد آلبوم : 59
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.1GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Stan Getz
ژانر : Mainstream Jazz | Cool | Bop
سال انتشار : 1943 - 2018
تعداد آلبوم : 136
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 23.3GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام