هنرمند : Jools Holland
ژانر : R&B | Boogie
سال انتشار : 1990 - 2014
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.56GB
امتیاز کاربران : 8 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz | Blues | Rock
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.59GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jaco Pastorius
ژانر : Jazz | Fusion
سال انتشار : 1974 - 2014
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.57GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Frank Gambale
ژانر : Jazz | Rock | Fusion
سال انتشار : 1986 - 2012
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.26GB
امتیاز کاربران : 1 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz | Cool | Bop
سال انتشار : 2008
تعداد آلبوم : 100
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 12.1GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Cinematic Orchestra
ژانر : Downtempo | Soul | Future Jazz
سال انتشار : 1999 - 2012
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.07GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz
سال انتشار : 2008
تعداد آلبوم : 100
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.8GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول444546474849505152آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام