هنرمند : Bill Conti
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1976 - 2008
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.24GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Hi-Finesse
ژانر : Electronic | Orchestral | Epic
سال انتشار : 2011 - 2014
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 552MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Final Fantasy
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1988 - 2013
تعداد آلبوم : 67
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.8GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Groove Addicts
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 53
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.71GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : VA - Die Hard
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1988 - 2013
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 780MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : City Of The Fallen
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2009 - 2012
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 787MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Daniel Licht & VA
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2007 - 2013
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.1GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
قبلیاول2122232425262728آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام