هنرمند : Philip Glass
ژانر : Classical | Minimalism
سال انتشار : 1977 - 2017
تعداد آلبوم : 61
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 9.57GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Helmut Walcha - Bach
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.49GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Carlo Maria Giulini & Wiener Philharmoniker
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.83GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Gabriel Faure
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.97GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : George Szell
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 106
کدک های صوتی : APE
بیت ریت : lossless
حجم : 22.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Leonard Bernstein
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.37GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Peter Schreier
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 5.88GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول456789101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام