هنرمند : Zino Francescatti
ژانر : Classical | Violin
سال انتشار : 1965 - 2013
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.47GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Herbert von Karajan
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 330
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 131GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jean-Michel Blais
ژانر : Classical | Piano
سال انتشار : 2016 - 2018
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 417MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Mozart
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.36GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Murray Perahia
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.17GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Neville Marriner
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : APE
بیت ریت : lossless
حجم : 8.15GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Erik Satie
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.57GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام