هنرمند : Philip Glass
ژانر : Classical | Minimalism
سال انتشار : 1977 - 2017
تعداد آلبوم : 63
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 9.84GB
امتیاز کاربران : 9.1 از 10
هنرمند : Arturo Toscanini
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 84
کدک های صوتی : Flac
بیت ریت : lossless
حجم : 18GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 15GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 50
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 13.3GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Morton Gould
ژانر : Classical
سال انتشار : 2019
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.35GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Nikolaus Harnoncourt
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 3.44GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Pierre Boulez
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.17GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام