هنرمند : Igor Markevitch
ژانر : Classical
سال انتشار : 2003
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.39GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Itzhak Perlman
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 77
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 18.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA - DG
ژانر : Classical
سال انتشار : 1949 - 2018
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 3.34GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Helmut Walcha - Bach
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.49GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Carlo Maria Giulini & Wiener Philharmoniker
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.83GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Gabriel Faure
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.97GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : George Szell
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 106
کدک های صوتی : APE
بیت ریت : lossless
حجم : 22.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول121314151617181920آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام