هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : APE - FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 10.9GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA - Forever Classics
ژانر : Classical
سال انتشار : 2003
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : APE
بیت ریت : lossless
حجم : 4.54GB
امتیاز کاربران : 7.7 از 10
هنرمند : Leonard Slatkin
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 3.2GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Artur Rodzinski
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.55GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
هنرمند : THE DECCA SOUND
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 9.08GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.43GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
هنرمند : Anatol Ugorski
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.45GB
امتیاز کاربران : 8 از 10
قبلیاول8910111213141516آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام