هنرمند : Jim Reeves
ژانر : Country | Nashville Sound Country
سال انتشار : 1957 - 2009
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.99GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Bobby Bare
ژانر : Country
سال انتشار : 1963 - 2012
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.01GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Easton Corbin
ژانر : Country
سال انتشار : 2010 - 2015
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 268MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Conway Twitty
ژانر : Country | Rock and Roll
سال انتشار : 1958 - 2011
تعداد آلبوم : 101
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 8.64GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Jamey Johnson
ژانر : Country
سال انتشار : 2008 - 2012
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 594MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Billy Joe Shaver
ژانر : Country
سال انتشار : 1973 - 2007
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.1GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : George Jones
ژانر : Country
سال انتشار : 1956 - 2010
تعداد آلبوم : 108
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 6.77GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول8910111213آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام