هنرمند : Jim Brickman
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 1994 - 2018
تعداد آلبوم : 59
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 6.22GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Steven Halpern
ژانر : New Age | Meditative | Healing
سال انتشار : 1975 - 2018
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.36GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Yanni
ژانر : New Age
سال انتشار : 1984 - 2018
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.62GB
امتیاز کاربران : 8 از 10
هنرمند : Luke Howard
ژانر : Piano | Ambient | Modern Classical
سال انتشار : 2010 - 2018
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.06GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
هنرمند : Fausto Papetti
ژانر : Instrumental
سال انتشار : 1960 - 2018
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.41GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Dark Life Note
ژانر : New Age | Piano | Neoclassical
سال انتشار : 2015 - 2018
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 863MB
امتیاز کاربران : 7.7 از 10
هنرمند : Tony Anderson
ژانر : Piano | Ambient
سال انتشار : 2011 - 2018
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.45GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام