مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Wrong Planet Music
ژانر : Trailer Music | Music Library
سال انتشار : 2010 - 2019
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.51GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Westlife
ژانر : Pop
سال انتشار : 1998 - 2019
تعداد آلبوم : 76
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.88GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Wang Chung
ژانر : Progressive Rock | New Wave
سال انتشار : 1982 - 2019
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.53GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Willie Dixon
ژانر : Blues
سال انتشار : 1960 - 2018
تعداد آلبوم : 212
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.81GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Willie Nelson
ژانر : Country
سال انتشار : 1962 - 2019
تعداد آلبوم : 114
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 11.42GB
امتیاز کاربران : 8.9 از 10
هنرمند : Wes Montgomery
ژانر : Post-Bop | Cool
سال انتشار : 1958 - 2019
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.47GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Wynton Marsalis
ژانر : Trumpet Jazz | Neo-Bop | Mainstream Jazz
سال انتشار : 1983 - 2019
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.22GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام