هنرمند : VA
ژانر : Jazz | Swing | Cool
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.25GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Hard Bop | Cool | Bop
سال انتشار : 2000 - 2012
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 17GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz
سال انتشار : 2005
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 22.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.06GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Post-Bop | Swing | Cool | Bop
سال انتشار : 2000
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.74GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz
سال انتشار : 2006 - 2010
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.12GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 200
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 32.5GB | 62GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام