هنرمند : Vladimir Cosma
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2009 - 2016
تعداد آلبوم : 51
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 12.28GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Vangelis
ژانر : Classical | Instrumental | New Age | Electronic
سال انتشار : 1968 - 2019
تعداد آلبوم : 148
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 17.18GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz | Post-Bop
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 1950 - 1999
تعداد آلبوم : 79
کدک های صوتی : APE
بیت ریت : lossless
حجم : 31GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2007 - 2016
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 95.1GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018 - 2019
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 9.11GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.14GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
قبلی1234567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام