مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Vince Gill
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 1976 - 2019
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.73GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : VA - Future Trance
ژانر : Trance
سال انتشار : 1997 - 2019
تعداد آلبوم : 101
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 37.66GB
امتیاز کاربران : 8.6 از 10
هنرمند : Voyageur
ژانر : Instrumental
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 300MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 20.3GB
امتیاز کاربران : 9.9 از 10
هنرمند : Vern Gosdin
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 1968 - 2011
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160KB - 320KB
حجم : 2.97GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2007 - 2016
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 95.64GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 1.34GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام