هنرمند : The Irish Rovers
ژانر : Celtic | Contemporary Folk | Irish Folk
سال انتشار : 1967 - 2016
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.78GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Marshall Tucker Band
ژانر : Country Rock | Blues Rock | Southern Rock | Jazz Rock
سال انتشار : 1973 - 2010
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.03GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Isley Brothers
ژانر : Funk | Soul
سال انتشار : 1959 - 2018
تعداد آلبوم : 51
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.21GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Dillards
ژانر : Folk | Country | Bluegrass
سال انتشار : 1963 - 1999
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 810MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Take That
ژانر : Pop | Pop Rock
سال انتشار : 1992 - 2018
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.54GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Tino Rossi
ژانر : Chanson
سال انتشار : 1986 - 2018
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 3.06GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : The Blues Magoos
ژانر : Blues | Psychedelic rock
سال انتشار : 1966 - 2014
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 845MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام