هنرمند : Trevor Morris
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2007 - 2018
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.31GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Toby Keith
ژانر : Country
سال انتشار : 1993 - 2018
تعداد آلبوم : 63
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.12GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Rolling Stones
ژانر : Blues | Rock | Rock and Roll
سال انتشار : 1964 - 2018
تعداد آلبوم : 100
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 17.91GB
امتیاز کاربران : 8.5 از 10
هنرمند : Tower Of Power
ژانر : Funk | Soul
سال انتشار : 1970 - 2018
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.82GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Tomasz Stanko
ژانر : Trumpet Jazz | Avantgarde | Post-Bop
سال انتشار : 1970 - 2017
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.12GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Three Dog Night
ژانر : Soft rock | Classic Rock | Pop Rock
سال انتشار : 1968 - 1976
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.44GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Irish Rovers
ژانر : Celtic | Contemporary Folk | Irish Folk
سال انتشار : 1967 - 2016
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.78GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام