هنرمند : Simple Minds
ژانر : Rock | New Wave
سال انتشار : 1977 - 2018
تعداد آلبوم : 51
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 9.81GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Steven Halpern
ژانر : New Age | Meditative | Healing
سال انتشار : 1975 - 2018
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.36GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : SYML
ژانر : Post Rock | Indie Pop
سال انتشار : 2016 - 2018
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 346MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Strawberry Alarm Clock
ژانر : Psychedelic rock | Psychedelic Pop | Sunshine Pop
سال انتشار : 1967 - 1992
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 542MB
امتیاز کاربران : 6.3 از 10
هنرمند : Stray Cats
ژانر : Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 1981 - 2006
تعداد آلبوم : 38
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.11GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Sonny Landreth
ژانر : Modern Electric Blues
سال انتشار : 1981 - 2017
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.74GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Serge Reggiani
ژانر : Chanson
سال انتشار : 1964 - 2006
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.24GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام