هنرمند : Sigur Ros
ژانر : Alternative Rock | Post Rock
سال انتشار : 1997 - 2019
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 3.98GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Steven Price
ژانر : Score
سال انتشار : 2011 - 2019
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.08GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Son Volt
ژانر : Rock | Alternative country
سال انتشار : 1995 - 2019
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.31GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Steven Price
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | Lossless
حجم : 3.67GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Sun Ra
ژانر : Jazz | Avant-Garde Jazz | Free Jazz
سال انتشار : 1957 - 2019
تعداد آلبوم : 139
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 21.25GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Stan Getz
ژانر : Mainstream Jazz | Cool | Bop
سال انتشار : 1943 - 2019
تعداد آلبوم : 140
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 24.03GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Schneider Quartet - Haydn
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 2.66GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام