هنرمند : Renaud
ژانر : Chanson | French Pop
سال انتشار : 1975 - 2016
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.73GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Roger Hodgson
ژانر : Classic Rock | Pop Rock
سال انتشار : 1984 - 2010
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 592MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ray Conniff
ژانر : Jazz | Easy Listening
سال انتشار : 1958 - 2018
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.58GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Rodney Crowell
ژانر : Country
سال انتشار : 1978 - 2018
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.4GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Robben Ford
ژانر : Jazz | Blues | Fusion
سال انتشار : 1972 - 2018
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.62GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : R.E.M
ژانر : Alternative Rock | Pop Rock | Indie Rock
سال انتشار : 1983 - 2018
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.2GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
هنرمند : Richard Ashcroft
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop
سال انتشار : 2000 - 2018
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.03GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام