مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Quincy Jones
ژانر : Jazz | Big Band
سال انتشار : 1957 - 2019
تعداد آلبوم : 53
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.04GB
امتیاز کاربران : 8.2 از 10
هنرمند : Queen
ژانر : Rock
سال انتشار : 1971 - 2018
تعداد آلبوم : 87
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.49GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Quartetto di Cremona
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.46GB
امتیاز کاربران : 7 از 10
هنرمند : Quartetto Italiano
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.02GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
هنرمند : Quartetto Italiano - Mozart
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.10GB
امتیاز کاربران : - از 10
1
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام