هنرمند : Quincy Jones
ژانر : Jazz | Big Band
سال انتشار : 1957 - 2018
تعداد آلبوم : 47
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.86GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Queen
ژانر : Rock
سال انتشار : 1973 - 2018
تعداد آلبوم : 79
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.32GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
هنرمند : Quartetto di Cremona
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.46GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Quartetto Italiano
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.02GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Quartetto Italiano - Mozart
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.10GB
امتیاز کاربران : - از 10
1
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام