هنرمند : Piano Peace
ژانر : Instrumental | New Age | Piano
سال انتشار : 2016 - 2018
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.58GB
امتیاز کاربران : 7 از 10
هنرمند : Paul McCartney
ژانر : Rock | Classic Rock
سال انتشار : 1966 - 2018
تعداد آلبوم : 131
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 15.5GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Poets Of The Fall
ژانر : Alternative Rock | Post-Grunge | Indie Rock
سال انتشار : 2004 - 2018
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.73GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Phil Collins
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1981 - 2018
تعداد آلبوم : 57
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 224 - 320 kbps
حجم : 6.85GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Pink Floyd
ژانر : Psychedelic rock | Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1967 - 2016
تعداد آلبوم : 65
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 12.9Gb
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Peter Heppner
ژانر : Electronic
سال انتشار : 1998 - 2018
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 1.99GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Pierre Boulez
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 67
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 14.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام