هنرمند : Ninja Tracks
ژانر : Instrumental | Electronic | Orchestral | Epic
سال انتشار : 2012 - 2018
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.44GB
امتیاز کاربران : 8.5 از 10
هنرمند : Neville Marriner
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : APE
بیت ریت : lossless
حجم : 8.15GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Neil Young
ژانر : Rock
سال انتشار : 1968 - 2018
تعداد آلبوم : 66
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.52GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Neil Diamond
ژانر : Rock and Roll | Rockabilly
سال انتشار : 1969 - 2018
تعداد آلبوم : 68
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 7.6GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Nick Lowe
ژانر : Ballad | Rock | Rock and Roll
سال انتشار : 1978 - 2013
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.77GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Nazca
ژانر : Instrumental | New Age | Panflute
سال انتشار : 1998 - 2009
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.29GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Niall Horan
ژانر : Pop
سال انتشار : 2016 - 2018
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 185MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام