مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Lorne Balfe
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2009 - 2019
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.92GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Lauritz Melchior
ژانر : Classical
سال انتشار : ---
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.77GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Low Roar
ژانر : Ambient | Folk | Post Rock
سال انتشار : 2011 - 2019
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 696MB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Leonard Cohen
ژانر : Folk Rock
سال انتشار : 1967 - 2019
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.52GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Lionel Scardino
ژانر : Classical | Piano
سال انتشار : 2018 - 2019
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 394MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Louis Armstrong
ژانر : Trumpet Jazz | Vocal Jazz | Dixieland | New Orleans Jazz
سال انتشار : 1923 - 2019
تعداد آلبوم : 111
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 26.28GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Little Barrie
ژانر : Funk | Blues | Indie Rock
سال انتشار : 2005 - 2017
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 595MB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام