هنرمند : Josh Smith
ژانر : Blues Rock
سال انتشار : 2009 - 2018
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 549MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jean-Michel Blais
ژانر : Classical | Piano
سال انتشار : 2016 - 2018
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 417MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Johnny Cash
ژانر : Folk | Country
سال انتشار : 1957 - 2018
تعداد آلبوم : 182
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 14.8GB
امتیاز کاربران : 9.9 از 10
هنرمند : Jesper Kyd
ژانر : Score | Game Soundtrack
سال انتشار : 1993 - 2018
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3 , Flac, Ape
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.91GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Jimmie Vaughan
ژانر : Blues
سال انتشار : 1994 - 2011
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 946MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jerry Goldsmith
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1960 - 2018
تعداد آلبوم : 164
کدک های صوتی : MP3, Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 27.93GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Julien Marchal
ژانر : Piano | Ambient | Modern Classical
سال انتشار : 2014 - 2018
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 429MB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
قبلی12345678آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام