هنرمند : John Debney
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1989 - 2019
تعداد آلبوم : 66
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.71GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : John Mayall
ژانر : Blues
سال انتشار : 1965 - 2017
تعداد آلبوم : 73
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.19GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jeff Beal
ژانر : Score
سال انتشار : 1993 - 2019
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.37GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : John Powell
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1997 - 2019
تعداد آلبوم : 51
کدک های صوتی : MP3 , Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 7.67GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Joep Beving
ژانر : Piano | Modern Classical
سال انتشار : 2015 - 2018
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 370MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : John Denver
ژانر : Pop | Country
سال انتشار : 1966 - 2014
تعداد آلبوم : 38
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.53GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Jacques Brel
ژانر : Chanson
سال انتشار : 1988 - 2019
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.23GB
امتیاز کاربران : 8.7 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام