مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Dustin OHalloran
ژانر : Instrumental | Score | Piano | Modern Classical
سال انتشار : 2004 - 2019
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.3GB
امتیاز کاربران : 8.2 از 10
هنرمند : Duke Ellington
ژانر : Swing | Big Band
سال انتشار : 1924 - 2019
تعداد آلبوم : 143
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 32.75GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Dezza
ژانر : House
سال انتشار : 2009 - 2019
تعداد آلبوم : 47
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.7GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : DYATHON
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 92
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.57GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : David Osborne
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 1995 - 2019
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.84GB
امتیاز کاربران : 6 از 10
هنرمند : Django Reinhardt
ژانر : Swing
سال انتشار : 1928 - 2019
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Demented Sound Mafia
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 39
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.24GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام